En förändrad grundkonstruktion där torpargrunden ersatts av en betongplatta på underliggande isolering med i betongen ingjuten golvvärme låter fuktsäkert. I de flesta liknande projekt tas det inte med i beräkningen att den gamla grundmuren och det första stockvarvet eller syllen få nya förutsättningar vilket kan skapa fuktproblem. Detta undersöks vid en husbesiktning med fuktkontroll, vilket ger mer kunskap om drömhuset och ett tryggare husköp.