Ett hus kan väcka känslor från så många olika perspektiv och ibland kan en husaffär gå fort. För en nybliven fastighetsägare kommer efter en tid ofta frågan:

– Motsvaras de känslor vi har för byggnaden av dess status?

För de nyblivna ägarna av huset i Östhammar resulterade statusbesiktningen i att tvivel och osäkerhet ersattes av ökade positiva känslor och stolthet. Byggnaden som är uppförd i traditionell byggnadsteknik visade sig vara ett välbyggt, välunderhållet, välfungerande och enligt mig, vackert hus…