Husbesiktning av en stationsbyggnad från 1876 i massiv tegelstomme murad i renässansförband. Några tåg har inte passerat för persontrafik sedan i slutet av 1980-talet och väntsal med övriga utrymmen är idag hyreslägenheter.

En byggnad uppförd av Statens Järnvägar för Statens Järnvägar och som var tänkt att hålla länge. I grunden är tjärpapp inmurat i skift mellan murstenar för att ta upp vibrationerna från den tunga godstrafiken. Kvaliteten på teglet och på hantverket är hög, endast ett fåtal frostskadade tegel förekommer.