Vid denna typ av fasadkonstruktion har den kapillärbrytande luftspalten uteslutits och fasadputs är påförd på isolerskiva som vanligtvis monterats mot en gipsskiva. Direkt bakom gipsskivan finns regelverk och isolering. Eftersom konstruktionen saknar luftspalt ställs höga krav på fasadens täthet då fukt som tränger in i konstruktionen tar tid att torka ut. Det är väldigt sällan det höga kravet om täthet uppnås och vid detaljer som fönsterbleck, markisinfästningar, ytterhörn, infästning av skärmtak m.m. uppstår med tiden vanligen sprickor och otätheter. Även vid små sprickbildningar kan vind medföra att stora fuktmängder tränger in bakom putsskiktet med mögel- och rötskador som följd. Vid detta uppdrag öppnades både fasad och insida vägg upp för kontroll av bakomliggande material och betydande mikrobiella skador upptäcktes, skador som ännu inte var möjliga att notera genom okulär kontroll av väggytor. Efter en omfattande sanering av konstruktionen kommer den nya fasaden att vara tvåstegstätad (fasad med lutspalt).