Inför renoveringsarbeten önskade husägarna en utredning av eventuella skador i byggnadens torpargrund med förklaringen: -Det är blir alltid billigare och ett bättre resultat om renoveringen börjar i rätt ände. Byggnaden är från 1897 och då förväntas bjälklaget över den uteluftsventilerade grunden uppvisa spår från 125 år med klimatpåverkan och årstidsvariationer i fuktförhållanden. Bjälklaget i denna torpargrund hade dock klarat åren mycket bra och fukttillskottet från mark var väldigt lågt. Sannolikt är fuktbelastningen mot torpargrunden högre sommartid då varm luft med högt ånginnehåll strömmar in i en kallare grund men perioden med höga fuktvärden bedöms utifrån sin nuvarande status vara väldigt kort. Ett vackert hus med många ursprungliga detaljer, förvaltat av engagerade fastighetsägare.