Ibland säljer kyrkan av fastigheter ur sitt bestånd. Dessa kan ha kommit i kyrkans ägo genom bland annat arv eller gåvor. Byggnaderna på fastigheten är placerade i en samlad gårdsbild, placerade i ett vackert landskap. Huvudbyggnaden är uppförd i timmer ovan grundläggning av typen mullbänk, en variant av torpargrund där utrymmet mellan grundstenarna fyllts med poröst material i vilket bjälklaget monterats. Vid besiktning och energideklaration av huvudbyggnaden förvånades jag som vanligt dels av timmermännens hantverk, dels kvaliteten på byggnadsmaterialet och hur detta resulterar i byggnader som klarar sekler av användning.