Besiktning av bostadshus i Laxå uppfört 1939.

Vid besiktningar blir jag ibland smått överraskad av hur mycket byggnader förändras över tid. Oftast sker förändringarna lite i taget och oftast har de som syfte att förbättra det ursprungliga. Detta hus var från början reveterat, hade tegeltak och 2-glasfönster i fasadliv, ventilerat via självdrag med aktivt värmd murstock. Inför ett husköp är det väldigt viktigt att konstatera hur byggnadstekniska förbättringar förändrat den ursprungliga ventilationsprincipen, befintliga fuktförhållanden i grundläggning, i bomiljön och främst på den uteluftsventilerade vinden.