Project Description

Areamätning

Inför ett husköp eller köp av en lägenhet är det viktigt att veta att korrekt area är redovisad. Felaktiga uppgifter här kan orsaka tvister mellan säljare och köpare med onödiga kostnader.

Areauppgifter finns oftast men eftersom mätmetoder och standarder har förändrats över tid medför det att äldre areamätningar ofta inte överensstämmer med en ny mätning.

Jag utför areamätning efter senaste standarden och redovisar Bo- och Biarea i ett utlåtande.

Pris

  • Villa – 3900:- SEK inklusive moms
  • Villa – 3500:- SEK inklusive moms (i samband med besiktning)
  • Bostadsrätt & lägenhet – 3900:- SEK inklusive moms
  • Bostadsrätt & lägenhet – 3200:- SEK inklusive moms (i samband med besiktning)