Project Description

Skadeutredning

Ibland kan en ägare eller brukare av byggnad uppleva att något inte står rätt till, något känns fel.
Det kan vara att en avvikande lukt börjat kännas, att någon upplever ohälsa relaterad till byggnaden, diffusa eller synliga skador.

Ofta är problemen relaterade till fukt och dess följdskador i form av bland annat mögel- och rötangrepp. Ibland är problemen relaterade till vissa byggnadsmaterial som använts under olika tidsperioder eller en kombination av orsaker.

Syftet med en skadeutredning är att konstatera orsaken till det upplevda problemet och att dokumentera omfattningen. Undersökningen medför oftast att ingrepp behöver utföras i konstruktioner.

Orsak och omfattningen tillsammans med ett rekommenderat åtgärdsförslag dokumenteras och redovisas i ett utlåtande. I vissa fall, som till exempel sanering av Äkta hussvamp behöver uppföljande kontroller utföras.

Pris

  • Skadeutredning privatperson,
    • halvdag – 7000:- SEK inklusive moms
    • heldag – 9900:- SEK inklusive moms
  • Skadeutredning företag & organisationer
    • Uppstart inklusive 1h – 3000:- SEK exklusive moms, därefter 990:- SEK exklusive moms