Om mig

Jag heter Mattias Åkerberg och har under lång tid arbetat med byggnader. Efter tio år som golvläggare utbildade jag mig till byggnadsantikvarie för att därefter praktisera det på Forsviks Industriminne och på Statens fastighetsverk. Sedan 2005 har fokus i huvudsak legat på överlåtelsebesiktningar, skadeutredningar samt energideklarationer där uppdrag utförts på flertalet byggnadskategorier som privata villor, flerfamiljshus, kyrkor och offentliga byggnader.

Vid sidan av detta är jag av Rise certifierad besiktningsman SBR och medlem i SBR expertgrupp för överlåtelsebesiktning, vilket jag anser är stor fördel för er som beställare då ni möter en person som faktiskt är utbildad för de uppdrag som utförs, har stor byggnadsteknisk erfarenhet och även förmågan att pedagogiskt förmedla ett utlåtande.

Fördelen att använda ett lokalt och litet företag är att ni som beställare får möjligheten till en nära och personlig kontakt, genom hela processen, från en första kontakt till färdigt utlåtande möter ni samma person, mig.

Bakgrund

Byggnader. Jag har alltid varit intresserad av dem.

Varför de lokaliserats till platsen och vad föranledde att de gavs en specifik utformning?

Intresset vilar inte på någon speciell byggnadsteknik, arkitektur eller byggnadskategori, men detta har varierat kraftigt över tid. I de flesta byggnader jag mött har det oftast funnits något som följt med i minnet. En rumsindelning, en viss funktion, en annorlunda utformning men oftast har det varit små detaljer, detaljer som visat på omsorg, kvalitet och hantverkskunnande. I några fall har byggnaderna som helhet, dess historia, dess arkitektur, dess detaljer smält samman till en helhet. Något som för mig skapar något alldeles extra, något som berör, och ger känslor.

Inte så konstigt att jag utbildade mig till Byggnadsantikvarie. Min syn på byggnadsvård är att en byggnad behöver förvaltas aktivt för att minska på de processer som kan leda till att just det som karaktäriserar en specifik byggnad försvinner, eller att en byggnads patina övergår till förfall.

För en ökad förståelse av vilka begränsningar men även möjligheter det finns i denna syn på bevarande för olika byggnadstyper har jag även vidareutbildade mig inom byggnadsfysik och fuktteori.