Project Description

Statusbesiktning

När man bott i ett hus en tid kommer ofta tanken på behov av underhåll, renoveringar, eventuella ombyggnader, eller så undrar man bara hur huset mår. Byggnader påverkas kontinuerligt av bland annat klimatet och av användning och detta lämnar spår.

Ett bra verktyg för att få en samlad kunskap av huset och dess skick samt av tidsintervaller för kommande åtgärder är att utföra en statusbesiktning. Den ger värdefull kunskap i hur och när byggnaden behöver underhållas för att säkerställa den byggnadstekniska och ekonomiska förvaltningen. Ett kontinuerligt underhåll och kunskap om byggnaden är viktigt för att undvika större oönskade reparationer i framtiden.

Jag utför en omsorgsfull inventering av byggnaden och överlämnar ett pedagogiskt utlåtande med identifierade brister och skador samt åtgärdsförslag på deras avhjälpande.

Pris

  • Statusbesiktning privatperson – 8900:- SEK inklusive moms
  • Statusbesiktning företag & organisation – offert