Project Description

Besiktning av bostadsrätt

Att köpa en lägenhet är lite annorlunda mot att köpa ett hus. En skillnad är att Jordabalken och dolda fel inte gäller lägenheter. Som köpare har du ändå en undersökningsplikt och du köper bostadsrätten i befintligt skick, att få ersättning i efterhand är svårt. Även besiktningen är annorlunda från en besiktning av ett hus.

Besiktningen är invändig, vindar, krypgrunder och gemensamhetsytor ingår inte. Jag hjälper en köpare med delar av undersökningsplikten och utför en omsorgsfull undersökning av lägenhetens skick och sammanställer undersökningen i ett utlåtande som vid sidan av era upplevelser av lägenheten blir del av ert beslutsunderlag.

Pris

  • Bostadsrätt & lägenhet – 3500:- SEK inklusive moms