Project Description

Överlåtelsebesiktning

Ett husköp, eller en husförsäljning är förutom husdrömmar och känslor av en stor ekonomisk betydelse, sannolikt omfattar processen den största ekonomiska investering vi gör i livet.

Min ambition är att objektivt, oberoende och pedagogiskt ge er en klar syn på byggnaden. Att genom en okulär besiktning av byggnaden identifiera de brister och skador som finns och identifiera de risker som förekommer som kan medföra framtida behov av åtgärder och oönskade kostnader för en ny ägare av byggnaden. Efter utfört uppdrag lämnas ett utlåtande som, vid sidan av husdrömmar och känslor, blir en del av ert beslutsunderlag och som underlättar för er att ta ett realistiskt beslut.

Besiktningen kan även vara underlag för SBR Dolda Fel Standard.

Pris

  • Överlåtelsebesiktning – 7900:- SEK inklusive moms
    (upp till 299 kvadratmeter total area)
  • Från 300 kvadratmeter total area tillkommer 1000:- SEK per 100 kvadratmeter
  • Flerbostadshus – offert

 

Kontroll och fuktmätning i riskkonstruktioner

I de allra flesta byggnader förekommer konstruktioner som betecknas som riskkonstruktioner. Det är konstruktioner som erfarenhetsmässigt visat sej ha förhöjda fuktvärden och fuktrelaterade följdskador. Gemensamt för flertalet av dem är att trästommen har kontakt med grundläggningen. Till riskkonstruktioner räknas bland andra krypgrunder, betongplattans syllsystem och eventuella uppreglade- eller flytande golvkonstruktioner, inredda källare samt vindsutrymmen. Besiktningen av riskkonstruktioner syftar till att kontrollera utförande, konstruktion, material samt eventuell förekomst av förhöjda fuktvärden. Kontrollen utförs som ett separat uppdrag och kan även vara underlag till SBR Dolda Fel Pus.

Pris

  • Besiktning inklusive fuktmätning i riskkonstruktion – 9000:- SEK inklusive moms
    (upp till 299 kvadratmeter total area)
  • Från 300 kvadratmeter total area tillkommer 1000:- SEK per 100 kvadratmeter