Besiktning av en byggnad uppförd 1880, vilken stomrenoverades och byggdes till under 1990-talet. Här förenas traditionell byggnadsteknik med lösningar från senare tid. Vid besiktning av byggnader där flera konstruktionslösningar förekommer är det, enligt min bedömning extra viktigt att undersöka hur ny byggnadsteknik ansluter till den ursprungliga. Vanliga problem är vid mötet mellan äldre torpargrund och ny grundkonstruktion där betongplattan ofta hamnat i nivå över byggnadens ursprungliga träkonstruktion. Andra problem kan vara att ingrepp gjorts i timmerstommen för att ”öppna upp” mot tillbyggnader utan att bärigheten säkerställts. Vid besiktning av befintlig byggnad var flertalet av konstruktionslösningarna från 1990-talet genomtänkta och väl utförda.