Under 1960-1970-talen uppförde Svenska kyrkan ett flertal kyrkor. Gemensamt för dem är användandet av äkta material som tegel och skiffer samt ljusspelet inne i gudstjänstrummet samt att arkitekten inte längre konsekvent placerade koret mot öster. Här har jag fått förmånen att besiktiga en kyrka uppförd 1960 i Falköpings kommun. En spännande och exklusiv byggnad där dess kvaliteter noterades under uppdragets utförande.