Mellan 1956-1978 användes Pentaklorfenol (PCP) som rötskyddsmedel . Genom påverkan av fukt och mikroorganismer kan en kemisk reaktion initieras där ämnet Kloranisoler bildas. Kloranisoler indikeras genom en tydlig avvikande lukt, en lukt som enkelt luktkontaminerar närliggande porösa material som isolering, textilier och väggskivor.

Kritiskt gränsvärde för naturlig nedbrytning av trämaterial och tillväxt av mögel brukar anges till en fuktkvot* på 17 %. Den kemiska reaktionen då Pentaklorfenol omvandlas till Kloranisoler startar väsentligt tidigare.

*FK är ett mått på förhållandet mellan fuktinnehåll i kg och mängden torrt material i kg.