Under 1960-talet blev det vanligare att oisolerade källare inreddes till boutrymmen. Ofta isolerades grundläggningen nu på insidan och golv- och väggkonstruktioner av trä monterades för att skapa en varm ombonad källare. Dessa träkonstruktioner påverkas av naturlig fuktbelastning vilket ofta resulterar i fuktskador. Fuktbelastningen kan ske genom kapillärsugning men även genom diffusion där drivkraften är skillnaden mellan en högre ånghalt utanför grundläggningen än inne i källaren. Fastighetsägarna för denna byggnad avsåg att renovera källaren och innan projektets initiering inhämta relevant information för ett lyckat slutresultat. Klokt, då det inte är så kul att behöva göra om.