Husbesiktning åt köpare av bostadshus uppfört utanför Timmersdala 1914

Huset är ”förbesiktigat” via mäklare men den nya ägaren önskade en egen besiktning. En husbesiktning inleds oftast med att information om renoveringar och kända skador inhämtas från säljaren. Därefter undersöks byggnaden okulärt och kontroller med fuktmätningar i eventuella riskkonstruktioner utförs. Som köpare är det bra att utföra en egen besiktning, även om besiktningsprotokoll från en ”förbesiktning” redan finns. Vid besiktningen lämnas en stor mängd tips och råd hur byggnaden bör förvaltas i framtiden i syfte att minimera risker och skador vilket resulterar i ett boende utan otrevliga överraskningar. Denna chans till viktig information bör en ny ägare inte förbise, allra minst på grund av tidsbrister i köp- och säljprocessen. Alternativet och den minsta åtgärd en köpare av en fastighet bör utföra, är att av besiktningsteknikern beställa en genomgång av besiktningsprotokollet.