Äkta hussvamp. Att identifiera ett angrepp av denna träförstörande organism i en byggnad är aldrig trevligt.

Under 1980- och 1990-talen var det vanligt att byggnader revs eller eldades upp då angrepp av äkta hussvamp identifierades. Idag har kunskapen hos företag som sanerar och arbetar med angrepp nått
betydligt längre och idag varken rivs eller eldas byggnader enbart på grund av angrepp av äkta
hussvamp då det inte längre anses ekonomiskt försvarbart eller är lämpligt ur ett
hållbarhetsperspektiv. Den vanliga åtgärden idag är att lokalisera fuktkällor och angreppets omfattning
och därefter eliminera fuktkällor och avlägsna angreppet från byggnaden som därmed säkerställs och får stå kvar.
Olägenheten avlägsnas med andra ord från byggnaden. Om rivning förespråkas behöver denna typ av
åtgärd vara mycket väl grundad.